Kärlet är försett med skruvkork och innehåller testremsor för 12 olika droggrupper. Öppna korken, urinera i kärlet, stäng sedan kärlet och vänta några minuter. Efter 5 – 10 minuter är resultatet klart att avläsas separat för varje drogremsa. Remsorna färgas rödaktiga då urinen sugs upp i dem. Småningom bleknar bakgrunden och minst 2 klart röda streck blir synliga för varje remsa. Två  streck högst anger negativt resultat och visar att provet inte innehåller påvisbara föreningar tillhörande respektive droggrupp. Ifall det översta C-strecket syns, men det nedre T-strecket saknas helt, visar det att provet är positivt och innehåller den drog testremsan representerar. Om C-strecket saknas helt har testet misslyckats och skall ignoreras.

De 12 testremsorna i kärlet testar respektive följande droggrupper:

MOP = opiater (≥ 100 ng/ml)

MET=  metamfetamin (≥ 300 ng/ml)

COC=  kokain (≥ 100 ng/ml)

AMP=  amfetamin (≥ 300 ng/ml)

BZ0= benzodiazepinderivat (≥ 100 ng/ml)

KET= ketamin (≥ 100 ng/ml)

LSD= LSD (≥ 20 ng/ml)

K2= syntetisk marijuna (≥ 25 ng/ml)

TCA= tricykliska antidepressiva medel (≥ 1000 ng/ml)

CAT= katinon (≥ 10 ng/ml)

THC= kannabisföreningar (≥ 20 ng/ml)

BUP= buprenorfin (≥ 5 ng/ml)

Vid positiva svar skall värdena överstiga de känslighetsvärden (ng/ ml) som anges innanför parentesen.

Pris
115,23 kr
Tillgänglighet
Finns i lager
I ett kärl utfört multidrogtest ur urin

I ett kärl utfört multidrogtest ur urin

  • I ett kärl utfört multidrogtest ur urin
  • I ett kärl utfört multidrogtest ur urin
  • I ett kärl utfört multidrogtest ur urin

Kunder som köpte denna produkt köpte också...