AllTest DOA-X114 består av en testpanel där man doppar testremsor (11 olika droggrupper) i buffertlösning för att lösa upp prov av pulver,  annat torrt material eller från bestrukna ytor och testar proven för droggrupperna.  Lämpar sig även för prov ur urin-, dryckes- och andra vätskor.

De 11 droggrupperna och deras cut-off gränser (ng/ ml) är: amfetamin (AMP 1000), ecstasy (MDMA 500), metamfetamin (MET 1000), kannabis  (THC 50), kokain (COC 300), morfinderivat (MOP 300), LSD (LSD 20), benzodiazepin (BZO 300), buprenorfin (BUP 10 , metadon (MTD 300) och tramadol (TML 100).

Vilka droger och vilka cut-off värden som skall testas kan skräddarsys enligt kundens önskan.  Universal Rapid Test Reader, som saluförs av Abcell, lämpar sig för att avläsa, tolka, skriva ut och dokumentera  drogpanel som innehåller 6 – 12 droggrupper för testning. 

Pris
140,08 kr
DOA-X114

DOA-X114

Bruksanvisning

Öppna påsen med drogtestremsorna och avlägsna korken som skyddar remsornas ändar.

1 A ) Testning av flytande prov. Sänk ner remsans ända i vätskan cirka 1 cm och håll panelen lodrätt tills den uppsugna vätskefronten blir  synlig (cirka 15 sekunder). Lyft panelen från provet, tillslut den skyddande korken och lägg panelen vågrätt på ett bord för att invänta resultatet.

1 B ) Testning av ytor. Stryk med testremsans ända de ytor (bord, plan, golv, lavoar osv.) som skall testas.  Utför penslande drag kors och tvärs med båda sidorna av remsorna. Vinkeln mot ytan skall vara svagt sluttande så att remsans ända helt och hållet berör den yta som skall undersökas.

1 C ) Testning av pulver. Öppna den gröna skruvkorken på röret med buffertlösningen och tillför det pulver som skall testas. Tillslut så igen röret med den gröna korken (där droppkorken är fäst), skaka genast om kraftigt och vänta sedan 30 sekunder.

  • öppna sedan buffertrörets ofärgade droppkork och låt allt innehåll rinna ut i den kork som skyddat testremsorna. För att få ut allt innehåll kan man klämma på röret.
  • sänk ner drogpanelen försiktigt och långsamt i skyddskorken så att bufferten inte skvättar över. Korken sänks ner till ursprunglig nivå så att remsornas ändar skyddas.

2. Följ med hur den färgade vätskefronten framskrider och vänta tills en tydlig C-zon framträder för alla remsor. Avläs resultatet 5 minuter (allra senast 10 min) efter att korken tillslutits och tolka resultatet skilt för varje remsa enligt följande:

När två streck (C och T) syns i testfönstret är resultatet NEGATIVT, dvs. i provet finns inga tecken på att ämnen skulle till höra ifrågavarande droggrupp.

När endast C-strecket  (alltså inte T-strecket) syns i testfönstret är resultatet POSITIVT, dvs. i provet finns ämnen  tillhörande ifrågavarande droggrupp.

Om det i testfönstret finns endast ett T-streck eller inget streck alls (dvs. alltid då C-strecket saknas) har testet misslyckats. Gör då ett nytt test. Om ingen vätskefront alls blir synlig betyder det att buffert från korken inte nått remsorna. Om så är fallet kan man försöka korrigera felet genom att knacka på testern och lägga den vågrätt (passa på att korken inte läcker). Ifall vätskefronten rör sig ända upp längs testfönstret och bakgrunden blir blek utan att C-strecket blir synligt bör man ta kontakt med importören.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...