Helicobacter pylori är den viktigaste orsaken till magsår över hela världen. I Sverige är förekomsten av Hp-bakterien i befolkningen cirka 10–50 %. Omkring 70 % av människorna som är infekterade av H. pylori visar inga symtom av infektionen. Man kan bli infekterad av olika stammar av H. pylori och man blir inte immun mot en annan stam för att man redan är infekterad. En H. pylori-infektion kan utgöra livsfara om behandling inte ges.

Färsk avföring kan analyseras strax hemma i 15 minuter med denna enkla, hygieniska, konfidentiella, sinnrika och pålitliga IHP-602 snabbtesten CE-märkt för professionellt bruk.

Pris
65,38 kr
Helicobacter pylori ulostetesti

Helicobacter pylori ulostetesti

Helicobacter Pylori SNABBTEST BRUKSANVISNING

Förvara (får ej frysa !) testkasettpåsen och reagenstuben oöpnad och använda dem i rumtemperatur (15-30 oC).

1. Öppna reagenstuben (ta bort den gröna korken) och tag avföringsprov med skruvstickan fastgjort i den gröna korken. Skjut stickan med skruvande rörelse i minst tre ställen av avföring, skjut stickan tillbaka i reagenstuben och skruva den gröna korken fast igen. En pepparhel mängd (50 mg) avföring räcker bra.

2. Skaka tuben kraftigt ≈ 20 sekunder och låt den stanna sen orört för ≈ 2 minuter.

3. Öppna foliepåsen, ta ut testkasetten och sätt kasetten på borden. Foliepåsen innehåller också en liten silikagel påse som behövas inte längre.

4. Öppna och ta bort den lilla färglösa korken av reagenstub. Tuben kan ny användas för att dosera droppar. Vända tuben neråt, sätta tubens spets ovanför den S gropen av testkasetten och tryck två droppar (80 µl) prov från tuben in i den S gropen. Låt inte luftbubblor bildas i S gropen. Vända tuben upåt, stäng den igen med korken och sätta stanna på borden.

5. Titta på klockan, notera tiden och låt provet upsugas i testkasetten på borden.

6. Avläs resultatet efter 10 minuter, allra senast 20 minuter, och tolka resultatet så här:

*Resultatet är negativt om på testområdet uppstår endast ett färgat streck (C) på områdets övre fält.

*Resultatet är positivt då på testområdet uppstår två färgade streck. T-strecket bör inte vara lika kraftigt som C-strecket.

*Om inga färgade C-streck uppstår på kassettens övre del har testet misslyckats och bör upprepas med en ny testkasett.

7. Förstör och släng bort den använda testkasetten, avföringsprovtuben och alla materialer.

En del mediciner kan påverka testresultatet. Därför rekommenderas att under 2 veckor före provtagningen avstå från vismutpreparat (bl.a. Pylorid) eller protonpumps inhibitorer (bl.a. Lanzo, Losec, Nexium, Omeprazol, Pariet, Somac, Zolt). Efter antibiotikabehandling borde det gå 4 veckor innan provtagning.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...