Testflaskan innehåller steril torrsubstans för bakterieodling (köttextrakt,pepton, laktos, kaseinhydrolysat, proteospepton 3, dikaliumfosfat, monokaliumfosfat, NaCl, Na-laurilsulfat och bromkresolpurpur). För att utföra testet behövs inget mer än det vatten som ska undersökas.
Pris
338,86kr
Tillgänglighet
Tillfälligt slut
Test för bakterier i vattnet, 2 flaskor

Test för bakterier i vattnet, 2 flaskor

  • Test för bakterier i vattnet, 2 flaskor
  • Test för bakterier i vattnet, 2 flaskor
Öppna försiktigt korken på flaskan och låt vatten långsamt rinna in i flaskan tills den fyllts till ca 75 % (vätskeytan stannar då ungefär 1,5 cm nedanom flaskans hals). Vidrör inte flaskmynningens eller korkens insida. Tillslut flaskan väl och skaka den kraftigt tills torrsubstansen löst sig fullständigt. Placera flaskan i runtemperatur, låt den stå i 2 dygn och kontrollera dagligen om lösningens färg förändrats. Om vattnet innehåller mycket bakterier kommer lösningens färg att förändras på grund av de sura produkter bakterierna producerar. Om lösningen är mörkt lila även efter att provet fått stå i 2 dygn, innehåller vattnet inte mycket bakterier. Om lösningen blivit gul är detta ett tecken på att vattenprovet är orenat av bakterier och kan även innehålla skadliga (koliforma) bakterier. Kontakta kommunens enhet för hälsoövervakning för närmare instruktioner.
Om vattenprovet gav positivt resultat, ska du hälla hypoklorit (= ett ämne avsett för blekning och desinfektion, t.ex. Klorine) i provflaskan. Efter detta kan du hälla lösningen i toalettstolen och spola ned den. Om provresultatet är negativt kan du skölja ned innehållet i flaskan i toalettstolen direkt som sådant. Skruva sedan på locket och släng flaskan med hushållsavfallet.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...