Candida albicans är en patogen jäst vanligt i tarmar som inte kan föröka sig utanför människokroppen. Hos friska vuxna inkluderar 40-60% denna jäst i sin matsmältningskanal och mun. Det är ofta en vanlig, ofarlig och lättkontrollerad parasit bland familjemedlemmar i samma familj, men kan förändras till patogenisk hos personer med immunförsvar problem, såsom HIV-patienter.

Det är den vanligaste typen av jäst som bildar biofilm i mänskliga medicinska implantat och vävnader. Denna med några nära besläktade typers är det ansvarigt för 50-90% av människors jäst infektioner. Hos patienter med helkroppssvampinfektion har dödligheten i sjukdomen rapporterats vara upp till 40%.

Snabbtestsatsen innehåller allt som är nödvändigt för testning (testuppsättning, sterila prov-tagning-pinnar, extraktionsrör med doslock, extraktbuffert, rörställ av papp, bipacksedel på engelska och instruktioner på svenska).

Pris
333,68 kr
Svampinfektion test, 10 stycken

Svampinfektion test, 10 stycken

  • Svampinfektion test, 10 stycken
  • ICA-502

1. Påbörja testningen endast när alla nödvändiga reagenser och utrustning är rumstemperatur (+ 15-30oC).

2. Placera utsugsröret på stativet och tillsätt 8 droppar (450μl) av buffert vätskan.

3. Placera raspstickan som innehåller penslingprovet i utsugningsröret och rör om kraftigt med Vortex eller rotera mot rörväggarna minst 10 gånger.

4. Låt provet lösas upp i utsugningsröret i 1 min. Ta sedan bort raspstickan från röret genom att klämma den mellan rörets väggar så att minst hälften av buffert mängden lämnas kvar i röret. För lite extrakt kan orsaka ett falskt negativt resultat.

5. Kassera provtagningsstickan som farligt bioavfall enligt säkerhetsanvisningar och stäng utsugningsröret med ett doseringslock.

6. Ta ut testkassetten ur sin foliepåse, placera den horisontellt på bordet och utför testen inom en timme.

7. Pressa 3 droppar (100μl) av utsugningsröret i kassettens provgrop, undvik bildandet av luftbubblor.

8. Låt den färgade vätskan framskrida över kassett observation fönstret i fred, vänta tills bakgrunden ljusnar och rödbruna linjer visas.

9. Se resultatet inom 15 min och tolka det på följande sätt:


*TVÅ LINJER (C OCH T) = POSITIV, dvs provet innehåller Candida albicans jäst (även den svagaste T-linjen tolkas som positiv)

*ENDAST C-LINJE = NEGATIV, dvs. ingen jäst.

*SAKNAS C-LINJE = Ogiltigt; testet har misslyckats av någon anledning och resultatet får inte tolkas på något sätt. Gör ett nytt test med en ny testkassett. Om resultatet blir detsamma kontaktar du importören abcell@abcell.fi.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...