Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Att bröstcancern upptäcks i tid är relevant för tillfrisknandet. Trots detta är kvinnors intresse för att undersöka sina bröst ofta svagt.

Breastlight-lampans funktion baserar sig på effektivt led-ljus som strålar synligt ljus. Ljuset är inte skadligt för ögon eller vävnader och lampan kan alltså användas så ofta man önskar. Det rekommenderas att lampan används i mörkt utrymme. Lampan bör hållas stadigt mot bröstvävnaden. Effekten av ljuset förstärks då lampan trycks mot vävnaden. Ljuset tränger igenom bröstvävnad, implantat och vätskefyllda cystor, men inte igenom blod.  Blodfyllda beståndsdelar visar sig mörka mot en rödorange bakgrund. Man kan urskilja normalt blodkärlssystem, blodfyllda cystor, bölder, koagulerat blod och för tumörer typiska blodkärlsansamlingar.

Pris
1 014,58 kr
Tillgänglighet
Finns i lager
Bröstundersökningslampa

Bröstundersökningslampa

  • Bröstundersökningslampa
  • Bröstundersökningslampa

Kliniska undersökningar visar att Breastlight-lampan i hemmabruk, motsvarar mammografi.  Ålder, övergångsålder, bröstens storlek och täthet påverkar inte lampans precision. Mammografiresultat störs däremot av bröstens täthet. Godartade förändringar i bröstet, såsom t.ex. vävnadsförändringar, upptäcks i allmänhet inte av lampan och fastän de kan förnimmas med handen ger de därför inte upphov till oro. Att det inte handlar om bröstcancer fastställer lampan med 82-85% säkerhet och mammografin med 75-95%.  Speciellt kvinnor mellan 35-49 år och kvinnor med stora eller knöliga bröst, vilket gör handundersökning svår, har nytta av lampan.