För påvisande av Entamoeba histolytica, Giardia lamblia och Cryptosporidium i ett avföringsprov.

Entamoeba histolytica är en amöba protozoer som cirka 50 miljoner människor lider av runt om i världen. Det infekterar också hundar och katter som läker från sjukdomen och inte infekterar människor. Hos människor orsakar denna amöbainfektion vävnadsförstörelse som obehandlad, och den kan vara asymtomatisk eller manifesteras som dysenteri eller lever abscosis.

Giardia lamblia är den vanligaste ameban som orsakar svår diarré hos människor. Som parasit förökar den sig i tunntarmen och förorsakar problem med absorbering, detta leder till tapp av kroppsvikten samt uttorkning. Infektion följs vanligtvis av ett kort akut stadium, under vilket diarré är mycket vattnig, tills sjukdomen utvecklas till kronisk och avföringen blir fast igen. En särskilt farlig sjukdom är den för dem med försvagat immunförsvar. Vissa människor kan också förbli asymtomatiska. I laboratorietester kan Giardia detekteras med både mikroskopiska och immunokemiska ELISA-metoder. Komponenter från vatten- och vattenförsörjningssystem från giardia lamblia reproduktiva celler kan hittas av PCR-tekniker.

Cryptosporidium parasiter infekterar både djur och människor, dom lever och förökar sig i tarmarna och avföring. Skalet runt dem håller dem vid liv under lång tid även utanför kroppen och skyddar dem från klor och andra desinfektionsmedel som innehåller de aktiva substanserna. Parasiterna sprider sig via avföring och kräk från en infekterad via händer och vatten.

Pris
202,92 kr
Snabbtest av parasitsjukdom, 2 st.

Snabbtest av parasitsjukdom, 2 st.

  • Snabbtest av parasitsjukdom, 2 st.
  • Snabbtest av parasitsjukdom, 2 st.


Låt testkassett och reagens stabiliseras i rumstemperatur (15-30 oC) före användning.

1. Ge ett avföringsprov i en blöja, potta eller annat tomt och torrt kärl eller en från vatten tömd toalett.

2. A) Om avföringen är fast öppna korken (grön) till reagensflaskan och sätt in provpinnen som sitter fast i korken i minst 3 ställen i avföringsprovet. Du kan snurra lite på stickan när den är införd i provet, men skopa inte. Lämplig mängd provmaterial (avföring) på stickan är ca 1/4 ärta i storlek (50 mg). Flytta stickan in i reagensflaskan och skruva fast korken.

B) Om avföringen är lös ta bort den gröna korken på reagensflaskan och ta provet med hjälp av separat engångs pipett. Tryck in gummiblåsan på pipetten, sedan sug in provet (lös avföring) i pipetten. Tryck ut 2 droppar prov (n. 80 µl) in i reagensröret samt slut till som tidigare.

3. Skaka reagensröret ordentligt 20 sekunder, lämna sedan att stå i ca 2 minuter.

4. Placera testkassetten (ta den ur foliepåsen) på bordet. Öppna provreagensrörets kork (färglös), nu kan röret användas som doceringskärl för provmaterialet. Vänd röret lodrätt upp och ner med öppningen mot kassett brunnen (märkt med S) och tryck ut 3 droppar (ca. 120 µl) av avföringsprov materialet i gropen (brunnen). Gör detta med alla 3 st brunnar som är S märkta. Undvik luftbubblor som kan täppa till vid prov brunnarna Vänd röret tillbaka med öppning uppåt, slut ordentligt med korken samt ställ åt sidan.

5. Tag tid och låt provet i lugn och ro absorberas genom kassettens rektangulära test fönster. Ända tills bakgrunden ljusnat och C zonerna blivit synliga.

6. Läs resultatet 10 minuter efter att provet placerats i S groparna (ej senare än 20 minuter) och tolka enligt följande:

Resultat:

*Resultatet är negativt (inga parasiter i provet) när bara kontrollstrecket är synligt i alla 3 fönster (C)

*Resultatet är positivt för parasit vars test fönster visat även svagt rött streck under kontrollzonen (C)

*Resultatet är misslyckat (invalid) och testen är ogiltig för parasit i vars fönster inget C streck är synligt. Testen ska då göras på nytt, med ny kassett.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...