D-Dimer är en nedbrytningsprodukt från fibrin som föds in i blodomloppet när en blodpropp bryts ned. Dess benämning används för att diagnostisera metastas kärlkoagulering sjukdom, djup ventrombos och lungemboli. Ett negativt resultat med ett snabbtest utesluter en blodpropp. Ett positivt resultat kan även bero på andra orsaker än en blodpropp. Som provmaterial kan helblod (inklusive en droppe fingertoppsblod) och plasma användas. K2-EDTA, heparin, Nacitrat och kaliumoxalat kan användas som koagulationshämmare.

Produktförpackningen innehåller 10 testpatroner i enhetsförpackningar, engångspipetter, en bumpervätskeflaska, en bipacksedel på engelska och instruktioner på svenska. Cut off-värdet (gränsvärdet) för testen är 500 ng/ml (FEU), över vilket värden i allmänhet anses vara ett tecken på aktiverad fibrinolys och en hänvisning till kärlsjukdomar, djup ventrombos eller lungemboli. Liknande förhöjda D-dimer nivåer orsakas också av skärsår och skador, sickle cell anemi, leversjukdomar, allvarliga infektioner, sepsis, inflammationer och cancer. Förhöjda koncentrationer förekommer också under graviditet och hos äldre.

Pris
362,99 kr
D-Dimer testkit, 10 stycken

D-Dimer testkit, 10 stycken

Testförpackningen innehåller 10 testpatroner (kassetter) individuellt förpackade i hermetiskt tillslutna foliepåsar (inklusive engångspipett och en fuktfri gelpåse för att säkerställa bläckpatronens hållbarhet), en bumpervätskeflaska, en engelsk bipacksedel och en testinstruktion på svenska. Testförpackningen kan förvaras i rumstemperatur eller kylskåpstemperatur (+2 oC - +30 oC) och kassetterna (i sin lufttäta, oöppnade påse) och reagenser bibehålls väl tills utgångsdatumet som anges på förpackningen. FRYS INTE och använd inte föråldrade, öppnade påsar eller slarvigt förvarade kassetter.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...