OBS! EXP.DATE 2022-02

Två tredjedelar av vuxenbefolkningen använder alkohol. Dess negativa effekter är individuella och kommer fram på olika sätt, dessa påverkas av till exempel, storlek, vikt, matvanor och alkoholtolerans. Överkonsumtion orsakar olyckor, skador och sjukdomar.

Detta snabbtest baseras på den kemiska reaktionen av alkohol i andningsluften på kristaller i provröret, vilket resulterar i en färgförändring beroende på alkoholhalten från gul-orange (0‰) till ljusgrön (0,8‰) och ljus blågrön (1‰). Promille gränserna påvisas som relativ blodalholnivå (BAC). Provröret är märkt som exempel färg ‰ 0,8 och över koncentrationer som indikerar ett klart tillstånd av berusning. Man ska inte köra om färgen på kristallerna i provröret ändras från gult till grönaktigt eller till och med blåaktigt till följd av att blåsa i provröret.

Pris
51,34kr
Alkoholtest från andningsluft, 5 stycken

Alkoholtest från andningsluft, 5 stycken

Bruksanvisning

  • 1 Drick inte alkohol inom 15 minuter eller drick ett glas vatten innan du startar testet.
  • Ta bort provröret ur sin slutna foliepåse och pressa det från mitten så att glas ampullen inuti bryts. Se på och notera den ljusa gula färgen på kristallmassan som frigörs från ampullen.
  • Dra lungorna fulla med luft, håll provröret i horisontellt läge och blås genom röret i den riktning som pilen anger, stark luft kontinuerligt i 12 sekunder. Skaka röret försiktigt i ett ögonblick omedelbart efter blås.
  • Se färgen på kristallerna efter 2 min (inte längre mer än 5 min). Om färgen är de ursprungliga gula finns inte alkohol i andningsluften (och även i blodet). Ju grönare färg ju högre alkoholhalt.