Exp. 2022-03

Tyfoidfeber är en livshotande sjukdom orsakad av Salmonella typhi. Bakterien kommer in i kroppen från förorenade livsmedel med maten och fäster sig vid cellerna i tarmslemhinnorna och tarmludd, och blir föda för makrofager. Men de överlever också i dessa ätceller och kan flytta till lymfkörtlarna i tarm området, där de fortsätter att föröka sig. Tillsammans med lymfvätskan släpps de ut i blodomloppet och sprids i hela kroppen, vilket orsakar en allvarlig feber.

Med detta snabbtest kan salmonella upptäckas i ett avföringsprov på 5 minuter. Testen innehåller en antikropp som är särskilt identifierbar för salmonella och som binder motämne till en färgad T-linje.

Pris
200,23kr
Snabbtest för Tyfus, 25 st.

Snabbtest för Tyfus, 25 st.

Testförpackningen innehåller tester som är individuellt förpackade i hermetiskt tillslutna foliepåsar (som också innehåller en fuktsänkande kiselgelpåse), bruksanvisningen för testet och, för varje test, ett uppsamlingsrör för avföringsprov (inklusive en korkansluten silikonpåse) som innehåller ett extraktionsreagens.