Röda blodkroppar lever i 4 månader, under vilken tid deras hemoglobin reagerar med glukos och ändras till deras ”sockrade” derivat HbA1C. Det derivatet produceras mera ju högre den genomsnittliga blodsockernivån är. Genom att mäta HbA1C-nivåer i blodcykeln kan den genomsnittliga blodsockernivån hos en person under de senaste tre månaderna härledas. Hos diabetiker är denna övervakning av långsiktiga sockernivåer mer tillförlitlig än slumpmässiga blod- eller uringlukos mätningsförfaranden för att säkerställa upprätthållandet av bra sockernivåer och därmed för att minimera risken för diabetesrelaterade bisjukdomar.

Pris
308,05kr
Snabbtest för långsiktiga sockernivåer, 10 st.

Snabbtest för långsiktiga sockernivåer, 10 st.

TESTINSTRUKTIONER

1. Börja testa endast när alla nödvändiga reagenser och all utrustning är i rumstemperatur (+ 15-30oC). Ta buffertröret på bordet och öppna korken.

2. Testa fingertopp blodprovet omedelbart. Koagulationshämmare (K2- EDTA,Na-hefarin, Na-citric, K-oxalad) kan användas i det venösa blodprovet och hela blodprovet kan förvaras i kylskåp i upp till 3 dagar före testning. Blodprovet får inte frysas eller hemolyseras.

3. Fingertopp provet skall tas från ett rent och torrt område efter tvätt med tvål och varmt vatten eller desinfektion med alkohol. Blodcirkulationen i händer förbättras genom handtvätt med varmt vatten och massage från handleden mot fingrarna. Använd en lancett för att sticka in ett hål i sidan av långfingret eller ringfinger och torka bort den första bloddroppen med mjukt papper. Om det behövs, gnugga från handflatan och botten av fingret mot slutet av fingret för att få fram en rund men stor droppe blod.

4. Rör bloddropp med kapillären och låt blodet absorbera och fylla kapillären (10 μl). Undvik luftbubblor. Släpp kapillären i buffertröret (eller tillsätt 10 μl blod till buffertröret med en mikropipett). Stäng röret med korken och blanda blodprovet ordentligt med bufferten genom att skaka röret kraftigt ca. tio sekunder. Låt röret stå i 1 minut, utför sedan testet omedelbart eller förvara det utspädda provet i upp till 24 timmar i kylskåpstemperatur.

5. Riv upp testkassettens foliepåse, dra ut kassetten och lägg den på bordet.

6. Öppna buffertröret som innehåller det utspädda provet och ta ett prov av röret med en engångspipett. Släpp tre droppar (ca 120 μl) av provet i testkassettens S-grop. Starta timern eller kontrollera tiden på klockan.

7. Låt den färgade flytande fronten gå över kassettobservationsfönstret i lugn och ro och vänta tills bakgrunden ljusnar och de rödbruna linjerna dyker upp.

8. Se resultatet efter 10 minuter (högst 20 minuter) efter det att provet har lagts till kassetten och tolka det på följande sätt:

*TVÅ LINJER (C OCH T) = POSITIV, dvs. provet innehåller HbA1C, vilket gör T-linjen mörkare. Jämför T-linjens färg med färgkartan som ingår i paketet och gör sedan bedömning av HbA1C-innehållet.

*Endast C-LINJE (eller T-linje är klart otydligare än färgdiagrammets koncentrationsintensitet på 6 % ) = NEGATIV eller HbA1C-nivå är normal och de långsiktiga sockernivåerna har förblivit utmärkta i genomsnitt.

*SAKNAS C-LINJE = VOID; testet har misslyckats av någon anledning och resultatet får inte tolkas på något sätt. Gör ett nytt test med en ny testkassett. Om resultatet blir detsamma kontaktar du importören abcell@abcell.fi.