Testning baseras på spridning av i hårprovet strukturell komponent keratin, i vilket fall hårbundna droger späds ut i en lösning och bestäms av en immunologisk detektionsmetod, vars känslighet justeras till en lägre känslighet, så att ett positivt resultat inte är resultatet av passivt metamfetamin intag och ackumulering i håret under dess långa tillväxt. Känsligheten med (cut-off) metoden är 0,2 ng/mg hår.

Pris
46,21kr
Metamfetamintest för hår, 5 st.

Metamfetamintest för hår, 5 st.

BRUKSANVISNING

1. Låt prover och testtrustning jämna ut till provtemperaturen.

2. Ta håret från mitten av huvudet (om möjligt) genom att klippa det nära basen och klipp upp det med sax i små bitar på provkortet upp till 3 cm från basen uppåt eller motsvarande till en vikt på minst 100 mg.

3. Lägg till i provröret med det sönder brytande enzympulvrets, bufferten och blanda jämnt i röret så att pulvret bildar en buffert med lysat.

4. Tillsätt hårprovet du klippt upp i lysatröret, stäng locket och skaka röret kraftigt en stund. Låt det stå i fred i 5 minuter.

5. Ta ut testkassetten ur dess intakta, förslutna påse, placera den på bordet och använd den för att testa senast inom en timme.

6. Öppna dropplocket på hår lysatröret, pressa tre droppar (ca.120 μl) av provlösningen från röret in i provgropen S på provpatronen med försiktighet så du inte skapar luftbubblor. Kontrollera tid med klocka och låt testet ske i fred.

7. Läs resultatet efter 5 minuter (högst 10 minuter) och tolka det på följande sätt:

*två linjer C och T (T kan vara ljusare) = negativt resultat, dvs håret innehåller inte koncentrationer över känslighetsgränsen för metamfetamingruppen

*endast linje C = resultatet är positivt, dvs håret innehåller något eller flera av drogerna i metamfetamingruppen vid en koncentration över känslighetsgränsen (för läkemedel som ska etableras gränsöverskridande är: D-metamfetamin 0,2 ng/mg, ecstasy MDMA 2,5 ng/mg, L-metamfetamin 4 ng/mg, p-OH-metamfetamin 5 ng/mg och mefentermin 10 ng/mg).

8. Kassera testmaterial som hushållsavfall om du inte är skyldig att följa andra instruktioner.