Pris
82,15kr
Opiat och kokaintest på hår, 5 st.

Opiat och kokaintest på hår, 5 st.

Läs resultatet för varje drog som testas separat (COC = kokain, MOP = opiater) efter 5 minuter (inte längre efter mer än 10 minuter) och tolka det på följande sätt:

*Två linjer C och T (T kan vara ljusare) = resultatet är negativt, dvs. ingen mängd opiater eller kokain som överskrider testkänslighetsgränsen när både T- och C-linjerna visas. Resultatet tolkas alltid som negativt när en linje, även en svag sådan visas i T-zonen.

*Endast C-linje = resultatet är positivt, dvs. håret innehåller något eller flera av drogerna i den berörda narkotikagruppen på en nivå som överskrider känslighetsgränsen: känslighetsgränserna för standarddroger är 0,5 ng/mg för kokain och 0,2 ng/mg för morfin. Kokaintestet hittar bara kokain och metaboliterna som bildas i det i kroppen, men opiattestet hittar alla opiater, inklusive hostmedicin och kodein på grund av användning av vissa host- och smärtstillande medel.