Dopptestpanel för anvisning av 7-aminoclonazepam, amfetamin, buprenorfin, benzo droger, kokain, fentanyl, ecstasy, metamfetamin, opiater, metylfenidat, metadon, oxykodon, pregabalin, tramadol och kannabis producter samt manipulationtester OX/PCC (blekmedel, väteperoxid, pyridiniumklorochromat), pH och SG (densiteten).

Pris
154,03kr
Tillgänglighet
Finns i lager
Dopptestpanel av 15 droger och 3 manipulationstester

Dopptestpanel av 15 droger och 3 manipulationstester

1. Riv upp testpåsen, ta ut test panelen från påsen och gör de nödvändiga markeringarna.

2. Ta bort den skyddshätta som skyddar provsticka huvudena, sänk ned dessa ≤ centimeter djupt i provet i 15 sekunder (eller tills en rödaktig absorberingsfront syns i alla teststickornas kontroll fönster. Lyft panelen ur provet och ställ vågrätt. Det rekommenderas att ta ca. ett halvcenti- meter av urinprov i en separat, grund plastkopp där panelen kan placeras i 15 sekunder. I så fall behöver inte panelen hållas i medan provet absorberas och det faktiska urinprovet i en separat behållare förblir orört.

3. Läs resultatet efter 5 minuter och märk det i panelen för varje remsa separat; + (pos), - (neg), ? osäkert, X (försumbar). Det positiva resultatet innehåller endast C-linje (ingen T- linje). Om C-linjen (kontrollzonen) syns inte i en remsa, testet har misslyckats i denna remsa och resultatet är underkän.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...