Metadon är en kemikalie som används vid avgiftning av opiater, vars huvudsakliga metaboliter (EDDP och EMDP) är ringliknande i struktur, till skillnad från själva metadonet. Som ett resultat finner det immunologiska snabbtestet av metadon inga metaboliter som framkallats i kroppen. Hos vissa metadon användare är metadonets metabol så effektivt att metadon inte längre finns i urinprovet. Å andra sidan har vissa människor som får metadon som opiat avvänjnings behandling en tendens att sälja metadon de får på gatan och köpa amfetamin med de pengarna. Genom att manipulera sitt urinprov med metadon kan de få andra att tro att de använder läkemedlet de får för avgiftning.

Pris
46,21kr
Metadonmetabolit snabbtest, 5 st.

Metadonmetabolit snabbtest, 5 st.

För påvisande av metaboliten EDDP (cut-off 300 ng/ml) från urinprovet från methadon i kroppen.