Metylfenidat MPD (Concerta, Methylin, Medikinet, Ritalin, Equasym XL, Quillivant XR, Metadate) är ett stimulerande medel i centrala nervsystemet som används för att behandla ADHD och narkolepsi. Enligt mer än 50 års forskning är det ett väl tolererat och effektivt receptbelagt läkemedel vars användning har blivit vanligare med ADHD-diagnos sedan 1990-talet. MPD ökar dopamin och norepinefrin innehåll i nervsystemet och förmedling av nerv impulser. Effekten varar upp till 12 timmar och 80% av MPD utsöndras i urinen som ritalinsyra inom 24 timmar.

Pris
46,32 kr
Metylfenidat snabbtest, 2 st.

Metylfenidat snabbtest, 2 st.

1) Urinprovet kan tas i en ren behållare när som helst under dygnet och testas omedelbart. Vid behov kan den också förvaras i kylskåp i 2 dagar eller frysas under en längre tid, i vilket fall den först måste tillåtas värma upp till rumstemperatur och blandas väl. Alla kristaller och fällningar ska avlägsnas eller tillåtas att sätta sig längst ner i behållaren för att möjliggöra test från klar urin.

2) Förvara testremsor i rumstemperatur och testa den färska urinen omedelbart. Värm upp kallt prov till rumstemperatur. Riv eller skär änden av testremsa påsen öppen och dra ut remsan.

3) Håll remsan i den ände som anges av MPD-symbolen, sänk ned änden markerad med pilraden upp till en centimeter (MAX-linjen får inte blötas) i provet och håll den där tills den rödaktiga lösningsfronten absorberas (10-15 sekunder).

4) Lyft remsan från provet, slå av vätskan som fastnat på remsan och placera den horisontellt, t.ex. ovanpå provbehållaren eller på ett bord. Ta tid med klocka.

5) Läs resultatet från testområdet efter 5 minuter (inte längre ? efter 10 minuter), i vilket fall bakgrunden ska vara jämnt ljus och C-linjen klar, och tolka resultatet på följande sätt:

*NEGATIV = ingen mängd metylfenidat som överskrider testkänslighetsgränsen när både T- och C-linjerna visas. Resultatet tolkas alltid som negativt när en linje, även en svag sådan visas i T-zonen.

*POSITIV = provet innehåller metylfenidat när T-linjen saknas, men C-linjen visas.

*MISSLYCKADES (ogiltigt) när C-linjen saknas. Gör ett nytt test med en ny remsa. Om resultatet fortfarande är detsamma, vänligen bekräfta kvaliteten på provet eller kontakta importören abcell@abcell.fi.

6) Kassera remsan med förpackningsmaterial som vanligt hushållsavfall. I professionellt arbete, följ laboratoriets instruktioner.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...