För påvisning (cut-off ng/ml) av (AMP1000) amfetamin-, (MET1000) extasi & metamfetamin-, (THC50) kannabis-, (COC300) kokain- och (MOP300) morfin/opiatderivat samt (BZO300) benzodiazepiner, (BUP10) buprenorfin, (MTD300) metadon, (OXY100) oxikodon, (TML100) tramadol, (FYL20) fentanyl och (TCA1000) tricykliska antidepressiver.

Pris
202,92 kr
Dopptestpanel av 12 droger från urin och dryckesprov, 2 st.

Dopptestpanel av 12 droger från urin och dryckesprov, 2 st.

Utförande av testet och avläsning av resultatet:

  1. Läs igenom anvisningen noggrant innan du påbörjar testningen.
  2. Tag ett urin- eller dryckesprov i en ren behållare (t.ex. i en engångsmugg eller ett dricksglas) och utför testet omedelbart.
  3. Öppna påsen till testpanelen och tag loss plasthöljet som skyddar teststickorna.
  4. Håll i testpanelens övre del med tummen och långfingret och doppa cirka 1 cm av teststickornas yttersta toppar i urin- eller dryckesprovet. Låt teststickorna vara i kontakt med provlösningen tills denna börjar synas i testfönstret (ca 15 sekunder). Testpanelen skall stå lodrätt. Området som är markerat med pilar eller MAX linjen får ej komma i kontakt med provlösningen.
  5. Lyft bort testpanelen från provlösningen och placera den liggande på provkärlet på ett bord eller något annat hårt underlag (underlaget får ej suga upp vätska från teststickorna) och tag tiden med ett ur. Man kan skydda topparna av teststickorna med hjälp av plasthöljet.
  6. Läs av resultatet efter 5 minuter (allra senast 10 min).

Alla stickor skall avläsas enskilt enligt följande:

Om testfönstret visar

  • två streck (C och T): resultatet är negativt, d.v.s provet är fritt från ämnen som tillhör just den droggruppen.
  • endast ett C-streck: resultatet är positivt, d.v.s provet innehåller spår av droggruppen i fråga eller substanser som bildats i kroppen till följd av användning av produkten.
  • endast ett T-streck eller alternativt inget streck alls: testet har misslyckats (en otillräcklig mängd av lösningen har sugits upp av teststickan, annat tekniskt fel i samband med provtagningen, lösningen är inte lämpad för att undersökas, teststickan är defekt) och måste tas om.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...