Pris
111,93 kr
Cannabis snabbtest, 10 st.

Cannabis snabbtest, 10 st.

UTFÖRANDE AV TESTET

1. Tag provet i ett rent kärl och testa strax. Värm det frysta provet (kan förvaras flere månader) eller i kylskåpet förvarade urinprovet (högst 2 dygn) till rumstemperatur. Blanda och låt eventuell fällning falla till botten eller centrifugera ner den. Förvara testremsan I dess oöppnad påse coh använda den I rumstemperatur.

2. Öppna testpåsen och tag testremsan i din hand utan att röra vid dess nedre del, som är märkt med pilar.

3. Doppa remsans nedre del i provet maximalt till MAX-gränsen (inte djupare) och håll den där i 10-15 sekunder.

4. Lyft bort remsan ur provet och placera den vågrätt på ett bord eller på prov-tagningskärlet. Titta på tiden eller ställ in en klocka att alarmera efter 5 min.

5. Läs av resultatet efter 5 min. Remsans bakgrund skall vara klar, nästan färglös eller urin/dryckesfärgad. Efter 10 minuter är resultatet inte mera pålitligt.

6. Resultatet tolkas enligt följande: (Kolla på bilden av AMP test resultater ovanför. Obs avviker från avläsning av graviditetstest)

*TVÅ STRECK (C OCH T) = RESULTATET ÄR NEGATIVT. Dvs provet är fritt från ämnen som tillhör just till denna droggrupp. T-steckets intensitet kan variera av olika orsaker. Även ett svagt rosa T-streck skall tolkas som negativt.

*ENDAST ETT C-STRECK = RESULTATET ÄR POSITIVT. Dvs provet innehåller spår av denna droggrupp eller innehåller substanser som blidats i kroppen till följd av användning av drogen

*ENDAST T-STRECK ELLER INGET STRECK = TESTET HAR MISSLYCKATS (orsaken kan vara t.ex. att otillräcklig mängd sugits upp i remsan eller något annat tekniskt fel). Testet bör upprepas.