Fetalt fibronektin (fFN) koncentration är hög i vaginalt sekret under de första 24 veckorna av graviditeten, men som sedan minskar avsevärt under normala graviditeter. Förhöjda koncentrationer under 24-34 veckors graviditet signalerar möjligheten till för tidig födsel.

Pris
901,28 kr
fFN-1 pikatestaus

fFN-1 pikatestaus

Produktförpackningen innehåller 25 individuellt förpackade testkassetter, 25 sterila pinnar som behövs för provtagning, 25 extraktionsrör innehållande reagens (0,1 M PBS), bipacksedel på engelska och instruktioner på svenska och finska.