Sterila prov- och centrifugrör för professionell och hemmabruk. Provrören kan användas för långvarig konservering och uppbevaring av vätskor i kylskåp eller nedfrysta. De lämpar sig också för att skicka prov per post. (ys XI16)

Pris
913,89kr
Provrör, 15 ml, 4 x 125 stycken

Provrör, 15 ml, 4 x 125 stycken