Påvisande av amfetamin, metamfetamin, cannabis, marijuana, hasch, kokain, morfin, opiater, kodein, heroin samt bensodiazepiner från saliv.

Testet identifierar följande 6 droggrupper (ng/ml cut-off) i orala vätskor: opiater OPI(40), kokain COC(20), amfetamin AMP(50),  metamfetamin MET(50), benso droger BZO(10) och cannabis THC(50). De flesta droger kan hittas i munnen redan 5-10 minuter efter påbörjad användning. Opiater kan dock bara hittas i saliv efter en timme. Efter avslutad användning kan AMP och MET hittas 72 timmar, cannabis 14 timmar, kokain 24 timmar och opiater 7-21 timmar senare.


Pris
79,48 kr
Saliv multidrogtest DSD-863, 1 st.

Saliv multidrogtest DSD-863, 1 st.

  • Saliv multidrogtest DSD-863, 1 st.
  • Saliv multidrogtest DSD-863, 1 st.

1) Avlägsna plastkorken som skyddar drogtestpanelens topsen. 2) Sätt topsen i munnen under tungan och håll munnen stängd. 3) När en tydlig C-zon framträder i både remsor, tag testpanelen bort från munnen, skydda topsen med plastkorken igen och placera testpanelen liggande på bordet. Läs av resultatet efter 10 minuter. När de båda två C-strecken syns och även ett mindre tydligt streck framträder för alla sex testzonen (MOP, COC, AMP, MET, BZO, THC) är resultatet negativt dvs. i provet finns inga ämnen tillhörande ifrågavarande droggrupp. När C-strecket syns men testzonen saknas är resultatet positivt dvs i provet finns ämnen tillhörande ifrågavarande droggrupp.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...