Påvisande av amfetamin, metamfetamin, cannabis, morfin/opiatbesläktade substanser, benzodiazepiner och buprenorfin med en snabbt dropptestpanel

UTFÖRANDE AV TESTET OCH AVLÄSNING AV RESULTATET

  • Läs igenom anvisningen noggrant innan du påbörjar testningen.
  • Tag ett urin- eller dryckesprov i en ren behållare (t.ex. i en engångsmugg eller ett dricksglas) och utför testet omedelbart.
  • Öppna påsen till testpanelen och tag loss plasthöljet som skyddar teststickorna.
  • Håll i testpanelens övre del med tummen och långfingret och doppa i cirka 1 cm av teststickornas yttersta toppar i urin- eller dryckesprovet. Låt teststickorna vara i kontakt med provlösningen tills denna börjar synas i testfönstret (c:a 15 sekunder). Testpanelen skall stå lodrätt. Området som är markerat med pilar får ej komma i kontakt med provlösningen.
  • Lyft bort testpanelen från provlösningen och placera den liggande på provkärlet på ett bord eller något annat hårt underlag. (underlaget får ej suga upp vätska från teststickorna) och tag tiden med ett ur. Man kan skydda topparna av teststickorna med hjälp av plasthöljet.
  • Läs av resultatet efter 5 minuter (inte efter att det har gått över 10 minuter sedan man doppat teststickan i lösningen). Alla stickor skall avläsas enskilt enligt följande: Om testfönstret visar

  två streck (C och T) resultatet är NEGATIVT, dvs provet är fritt från ämnen som tillhör just den droggruppen

endast ett C-streck resultatet är POSITIVT, dvs provet innehåller spår av droggruppen i fråga eller substanser som bildats i kroppen till följd av 

användning av produkten

endast ett T-streck eller alternativt inget streck alls testet har misslyckats (en otillräcklig mängd av lösningen har sugits upp av teststickan, annat tekniskt fel i samband med provtagningen, lösningen är inte lämpad för att undersökas, teststickan är defekt) och måste tas om.


Pris
248,01 kr
6-DROG MULTITESTPANEL, 3 stycken

6-DROG MULTITESTPANEL, 3 stycken

FÖRVARING i en oöppnad påse +4 - +35 °C t.ex. i ett skåp, en låda eller på en hylla. Inte i bastun, ”Sahara-öknen” eller i frysen.

ANVÄNDNING:  Inne och ute för drogtestning av ett färskt urin- eller dryckesprov. Temperaturen på dryckes- eller urinprovet får ej vara åtskilligt mycket lägre än temperaturen på platsen där testet utförs. Temperaturen får heller inte över- eller understiga de ovan angivna temperaturgränserna. Temperaturen på ett färskt urinprov lämpar sig alltid för testning.

AVFALLSHANTERING: Förpackningar med utgånget datum, öppnade och använda paket är normalt hushållsavfall, också den silikagelpåsen som ligger i den testpanelpåsen.


Kunder som köpte denna produkt köpte också...