BRUKSANVISNING FÖR TESTREMSA AVSEDD ATT PÅVISA CANNABISPRODUKTER ( MARIJUANA, HASCH ) FRÅN URIN- OCH DRYCKESPROV

 • Tag urin- eller dryckesprovet i ett kärl.
 • Öppna påsen innehållande testremsan och tag remsan ut.
 • Den ända av remsan som är märkt med pilar skall doppas i provet till MAX-gränsen (cirka 1 cm djupt) och remsan skall hållas nedsänkt i provet 15 sekunder. 
 • Tag upp remsan ur provet. Skaka bort ev.över-lopps prov. Placera testremsan vågrätt t.ex. ovanpå provtagningskärlet eller på en bordsyta. 
 • Resultatet kan avläsas inom 5 minuter eller genast då såväl test- (T) som kontroll (C)-streck visar sig. Kontrollstrecket C skall synas ovanför teststrecket. 
 • TOLKNING AV RESULTATET:
  • Inga cannabisprodukter ifall båda T och C strecken syns.
  • Cannabis förekommer i provet då T-streck saknas men C-streck syns.
  • Testet har misslyckats om C-strecket saknas.

Testets känslighetsgräns är 50 ng/ml. Testet störs inte fastän urinens specifika vikt eller pH skulle manipuleras. Andra droggruppers drogmetaboliter stör inte heller testet. Marijuana, hasch och övriga cannabisprodukter kan fastställas I ett urinprov 3-10 dygn efter användning t.ex. efter rökning av “marijuanacigaretter”. Vanliga symptom är rubbningar I sinnestämningen, nedsatt kordination och närminne, oroglighet, förföljelsemani, depression, hallucinationer, förvirring och förhöjd puls.


Pris
56,37 kr
Cannabis testremsa, 4 stycken

Cannabis testremsa, 4 stycken

Kunder som köpte denna produkt köpte också...