BRUKSANVISNING FÖR TESTREMSA AVSEDD ATT PÅVISA BUPRENORFIN ( SUBUTEX, TEMGESIC ) FRÅN URIN

  • Tag urinprovet i ett kärl.
  • Öppna påsen innehållande testremsan och tag ut remsan.
  • Den ända av remsan som är märkt med pilar skall doppas i urinen till MAX-gränsen (cirka 1 cm djupt) och remsan skall hållas nedsänkt i urinen 15 sekunder. 
  • Tag upp remsan ur urinprovet. Skaka bort ev.överlopps urin. Placera testremsan vågrätt t.ex. ovanpå provtagningskärlet eller på en bordsyta. 
  • Resultatet kan avläsas inom 5 minuter eller genast då såväl test- (T) som kontroll (C)-streck visar sig. Kontrollstrecket C skall synas ovanför teststrecket. 
  • TOLKNING AV RESULTATET:
  • Inget buprenorfin ifall båda T och C strecken syns.
  • Buprenorfin förekommer i urinen då T-streck saknas men C-streck syns.
  • Testet har misslyckats om C-strecket saknas.


Testets känslighetsgräns är 10 ng/ml. Testet störs inte fastän urinens specifika vikt eller pH skulle manipuleras. Morfinderivat, metadon eller andra droggruppers drogmetaboliter stör inte heller testet. (ys X16)


Pris
136,57kr
Buprenorfin testremsa, 10 stycken

Buprenorfin testremsa, 10 stycken

Kunder som köpte denna produkt köpte också...