BRUKSANVISNING FÖR TESTREMSA AVSEDD ATT PÅVISA BUPRENORFIN ( SUBUTEX, TEMGESIC ) FRÅN URIN

  • Tag urinprovet i ett kärl.
  • Öppna påsen innehållande testremsan och tag ut remsan.
  • Den ända av remsan som är märkt med pilar skall doppas i urinen till MAX-gränsen (cirka 1 cm djupt) och remsan skall hållas nedsänkt i urinen 15 sekunder. 
  • Tag upp remsan ur urinprovet. Skaka bort ev.överlopps urin. Placera testremsan vågrätt t.ex. ovanpå provtagningskärlet eller på en bordsyta. 
  • Resultatet kan avläsas inom 5 minuter eller genast då såväl test- (T) som kontroll (C)-streck visar sig. Kontrollstrecket C skall synas ovanför teststrecket. 
  • TOLKNING AV RESULTATET:
  • Inget buprenorfin ifall båda T och C strecken syns.
  • Buprenorfin förekommer i urinen då T-streck saknas men C-streck syns.
  • Testet har misslyckats om C-strecket saknas.


Testets känslighetsgräns är 10 ng/ml. Testet störs inte fastän urinens specifika vikt eller pH skulle manipuleras. Morfinderivat, metadon eller andra droggruppers drogmetaboliter stör inte heller testet. (ys X16)


Pris
45,09 kr
Buprenorfin testremsa, 4 stycken

Buprenorfin testremsa, 4 stycken

Kunder som köpte denna produkt köpte också...