Två tredjedelar av vuxenbefolkningen använder alkohol. Dess negativa effekter är individuella och kommer fram på olika sätt, dessa påverkas av till exempel, storlek, vikt, matvanor och alkoholtolerans. Över-konsumtion orsakar olyckor, skador och sjukdomar. Alkoholhalt i saliv är direkt proportionell mot alkohol-halten i blodet.

I ändan av alkoholtestremsan finns en reagensdyna som när den blötläggas i en alkoholhaltig lösning ändrar färg beroende på alkoholhalten. Reaktionen är enzymatisk.


Pris
51,34kr
Alkoholtest från saliv, 10 stycken

Alkoholtest från saliv, 10 stycken

BRUKSANVISNING

1. Stoppa inte något i munnen 15 minuter innan du startar testet.

2. Spotta i plastbehållaren som medföljer testen tillräckligt för att man med den skall kunna fukta provstickans dyna.

3. Ta bort testremsan från påsen och titta, men rör inte reagensdynan i änden. Om dynans färg är blå är remsan oanvändbar.

4. Fukta remsans reagensdyna i salivprovet så att det är helt vått. Detta tar ca 6-8 sekunder. Ta bort remsan från salivprovet och titta på tiden på klockan.

5. Efter 2 minuter, läs resultatet genom att jämföra remsans reagensdynans färg med färgdiagrammet som är tryckt på remsaförpackningen.

a) Resultatet är negativt när dynans färg inte ändras.

b) resultatet är positivt när kudden färgas; ljusblå =

0,2 ‰, mörkblå-grön > 3 ‰.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...