Känslig och snabb hemtest för påvisning av hCG-hormon (10 mIU/ml) från urinprov.

Människans placenta producerar hormonet koriongonadotropin (hCG), som i normala fall kan bestämmas ur moderns urin eller serum redan 7-10 dygn efter befruktning. Urinens hCG-halt stiger snabbt till 25 mlU/ml redan under det första dygnet efter utebliven menstruation. Halten fördubblas varannan dag och kulmen nås under den 10-12 graviditetsveckan ( 100.000 – 200.000 mlU/ml ). En snabb stegring av hCG i urin och serum möjliggör testning i ett tidigt stadium.

Snabbtestremsan FHC-U101 detekterar så låga halter som 10mlU/ml i urinen. Testremsans funktion baserar sig på en kombination av monoklona och polyklona antikroppar för hCG. Inga närliggande hormon ( hFSH, hLH, hTSH ) kan störa testet, som är specifikt för hCG.


Pris
46,32 kr
Känslig graviditetstest, 4 stycken

Känslig graviditetstest, 4 stycken

BRUKSANVISNING

1. Tag urinprovet i ett rent kärl.

2. Riv av folieomslaget och ta ut testet.

3. För teststrippens ena ända cirka 1 cm djupt i urinprovet i minst 10 sekunder. Håll teststrippen lodrätt. Urinen ska inte fukta området ovanför linjen markerad av pilar.

4. Avlägsna strippen från urinprovet, notera klockslag och lägg teststrippen på en plan yta med textsidan uppåt. Urinprovet sugs nu långsamt upp i testets porösa material och absorptionsfronten syns snart. Då fronten rör sig framåt bleknar bakgrundsfärgen och zonerna blir synligare.

5. Avläs resultatet efter 3 minuter, allra senast efter 10 minuter. Senare avlästa resultat är inte pålitliga. Ju mer hCG det finns i provet desto snabbare och kraftigare framträder den under-liggande  testzonen.

6. Resultatet tolkas enligt följande:

* Två tydliga streck = positiv. Du är sannolikt gravid. Det övre kontrollstrecket meddelar att testet har fungerat klanderfritt och man kan lita på resultatet. En rödbrun linje i den nedre test-zonen, även ifall att färgen är svagare än kontrollstrecket, betyder att urinen innehåller hCG-graviditetshormon. Besök läkare.

* Endast ett kontrollstreck = negativ. Du är inte gravid.

* Ifall kontrollstrecket inte alls syns har testet misslyckats och bör upprepas (även om testlinjen skulle synas).

7. Förstör urinprovet och släng allt avfall i soptunnan.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...