Begreppet menopaus innebär att menstruationscykeln upphör för gott. Vetenskapligt konstateras detta i allmänhet inte förrän ett år gått sedan kvinnans sista menstruation. Hormonella förändringar leder till menopausen och de tolv månader som följer efter den sista menstruationen kallas över-gångsåret. Under denna tid upplever många kvinnor olika besvärande symtom, så som heta vallningar, oregelbunden menstruation, vaginas uttorkning, håravfall, otålighet och humörsväng-ningar, kortvarig minnesförlust och trötthet.

Produktion och koncentration av estrogen avtar i kroppen varför produktion av sk. follikel-stimulerande hormon (FSH) kraftigt ökar. I hypofysen producerat FSH har som uppgift att reglera estrogenproduktionen så att menstruationscykeln hålls normal. Under menopausen är effekten otillräcklig och hypofysen strävar till att kompensera obalansen genom att producera mera FSH. FSH utsöndras i urinen och genom att mäta koncentrationen av FSH i urinen kan man konstatera ev. menopaus.

Med hjälp av hormonbehandlingar kan man lindra symtom och hälsoproblem som uppstår p.g.a. inledd menopaus. Hälsorisker, så som osteoporos, förhöjt blodtryck, höga kolesterolvärden och hjärtsjukdomar kan förebyggas med hormonbehandlingar.

Med AllTest-menopaustestet kan man bestämma koncentration av FSH genom att immunokromatografiskt mäta FSH-identifierande antikroppar. Testets känslighet är 25 mlU/ml.

Pris
45,09 kr
Menopaus snabbtest, 2 stycken

Menopaus snabbtest, 2 stycken

BRUKSANVISNING

Om menstruationscykeln ännu är regelbunden skall testet göras under cykelns första vecka, 2-6 dagar efter första menstruationsdagen. Ifall resultatet är negativt, men symtomen fortsätter, skall testet upprepas om en vecka. Om menstruationen har uteblivit helt kan testet göras när som helst, med upprepning efter en vecka.

1. Tag urinprovet i ett rent kärl.

2. Riv av folieomslaget och ta ut testet.

3. För teststrippens ena ända cirka 1 cm djupt i urinprovet i minst 10 sekunder. Håll teststrippen lodrätt. Urinen ska inte fukta området ovanför linjen markerad av pilar.

4. Avlägsna strippen från urinprovet, notera klockslag och lägg teststrippen på en plan yta med textsidan uppåt. Urinprovet sugs nu långsamt upp i testets porösa material och absorptionsfronten syns snart. Då fronten rör sig framåt bleknar bakgrundsfärgen och zonerna blir synligare.

5. Avläs resultatet efter 3 minuter, allra senast efter 10 minuter. Senare avlästa resultat är inte pålitliga. Ju mer hCG det finns i provet desto snabbare och kraftigare framträder den under-liggande  testzonen.

6. Resultatet tolkas enligt följande:

* Två tydliga streck (C och T) av vilka T är starkare eller åtminstone lika stark som C = positiv. Provet innehåller exceptionellt mycket FSH och menopausen kan ha inletts.

* Endast C eller båda strecken är tydliga (T dock betydligt svagare) = negativ. Detta innebär att menopausen antagligen ännu inte inletts.

* Ifall C inte alls syns har testet misslyckats och bör upprepas (även om T skulle synas). C är nämligen testets kontroll som då det syns visar att det funnits prov tillräckligt, testet utförts rätt och har fungerat oklanderligt.

Resultatet från de tester som gjorts med en veckas mellanrum från kvinnor med menopaus-symtom eller oregelbunden menstruation tolkas liksom ovan. Ifall det ena testet är positivt och andra negativt  kan det antas att menopausen snart börjar. Då är det skäl att konsultera läkare, speciellt ifall symtomen är besvärande.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...