Testremsan avsedd att påvisa bensodiazepiner från urin- och dryckesprov

Pris
67,64 kr
Benzodiazepinertest, 4  stycken

Benzodiazepinertest, 4 stycken

  • TAG URIN- ELLER DRYCKESPROVET I ETT KÄRL.
  • ÖPPNA PÅSEN INNEHÅLLANDE TESTREMSAN OCH TAG REMSAN UT.
  • DEN ÄNDA AV REMSAN SOM ÄR MÄRKT MED PILAR SKALL DOPPAS I URINEN TILL CIRKA 1 CM DJUPT (MAX-GRÄNSEN FÅR EJ KOMMA I KONTAKT MED PROVLÖSNINGEN). REMSAN SKALL HÅLLAS NEDSÄNKT I PROVET 15 SEKUNDER.
  • TAG UPP REMSAN UR PROVET. SKAKA BORT EV. ÖVERLOPPS PROVLÖSNING. PLACERA TESTREMSAN VÅGRÄTT T.EX. OVANPÅ PROVTAGNINGSKÄRLET ELLER PÅ EN BORDSYTA.
  • RESULTATET KAN AVLÄSAS INOM 5 MINUTER ELLER GENAST DÅ SÅVÄL TEST- (T) SOM KONTROLL (C)-STRECK VISAR SEJ. KONTROLLSTRECKET C SKALL SYNAS OVANFÖR TESTSTRECKET.
  • TOLKNING AV RESULTATET:
  • INGA BENSODIAZEPINER IFALL BÅDA ( T OCH C ) STRECKEN SYNS.
  • BENSODIAZEPINER FÖREKOMMER I PROVET DÅ T-STRECK  SAKNAS, MEN C-STRECK SYNS.
  • TESTET HAR MISSLYCKATS OM C-STRECKET SAKNAS.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...