Etylglikuron (ETG) bildas av alkohol i kroppen, utsöndras i urinen och kan ses upp till 80 timmar efter att ha konsumerat alkohol, dvs flera dygn efter att alkoholen redan har avlägsnats från kroppen. Dess påvisande används rutinmässigt i alkoholism avgiftning, skolor, levertransplantation kliniker och i yrken där alkoholkonsumtion är begränsad (armé, piloter, vårdpersonal, advokater).

ETG bevaras inte väl i urinprovet, så provet bör testas inom två timmar efter att det har tagits. Även i kylskåpet får provet inte förvaras i mer än 8 timmar. Om testning inte är möjlig kan provet förvaras fryst. Om provet behöver skickas för ett kvantitativt bekräftande test bör det stabiliseras, t.ex. med borsyra i förväg. Snabbtest av det prov som behandlas på detta sätt kan inte längre utföras.

Pris
154,03kr
Nykterhet snabbtest, 5 st.

Nykterhet snabbtest, 5 st.

Etylglukuronid av de metaboliter som produceras av alkohol i kroppen (cut-off 500 ng ETG/ml) för påvisande från urinprov.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...