För detektering av följande 16 droggrupper från ytor, pulver och tabletter: amfetamin (AMP, cut-off 1000 ng/ml), benso droger (BZO300), buprenorfin (BUP10), extas (MDMA500), fentanyl (FYL200), cannabis droger (THC50), ketamin (KET1000), kokain (COC300), metadon (MTD300), metamfetamin (MET1000), oxikodon (OXY100), opiater (OPI2000), propoxifen (PPX300), syntetisk cannabis (K2-25), tramadol (TML100) och zolpidol (ZOL50).

Pris
219,83 kr
16-Drog snabbtest från ytor och pulver DOA-X164, 1 st

16-Drog snabbtest från ytor och pulver DOA-X164, 1 st